naltrexone buy online canada

naltrexone buy online informaticando.net
אירועים

מסלולי טיול - טיולים ברגל - מדברים אל העצים... – טיול לט"ו בשבט

מדברים אל העצים... – טיול לט"ו בשבט

אמנון גופר

עץ החרוב הגדול מכולם
נסתר מעין, על הכביש המוליך מעכו לצפת ניצב עץ חרוב גדל מידות. נטוע באדמה הטרשית ומשקיף ממרומי הגבעה, אל נתיב אורחות סוחרים קדום.
כאן בבקעת בית הכרם, שהייתה ונותרה עורק תחבורה ראשי, צעדו בשנים עברו, שיירות גמלים פניהם אל הלוונט, אחרי שטענו סחורתם בנמל עכו, שערו של המזרח ליורדי הים וסוחרי אירופה.
לו אז הייתי עובר אורח, הייתי עושה מנוחתי לצילו של העץ, נותן דרור לאפסרו של סוס כדי שילגום מים מהבאר הסמוכה ושוטח תפילתי בפני בורא עולם בעזרתו של השייח הקדוש שקברו נושק את העץ מרחק פסיעה ובדים ירוקים של עולי רגל ומחפשי מזור שזורים לכנפותיו.
כשגזעו נחבא באדמה, ולימים הופכים חוטריו למקשה אחת של נוף עפאים ועלווה, מותיר העץ רושם אדיר על הצועדים אליו, וכאילו מבקש מהם לחסות בצילו. אין ספק שגודלו של העץ, קירבתו לקבר השייח ומיקומו המוגבה מעט, הפכוהו למקודש ותושבי האיזור ייחסו לו תכונות מקודשות.
לא זכה החרוב להיכלל בין עצי הפרי שנשתבחה בהם ארצינו ומקורו כנראה בימי שלטון רומי לפני כ-2000 שנה, אולם בספרות המדרשית משתמשים הרבה בעץ ובפרי ואף למקום של כבוד זכה לקבל בסיפורי הפולקלור וברפואה העממית.
רבי שמעון בר-יוחאי נחבא בצילושל חרוב ואכל מפריו כשברח מפני הרומאים אל הכפר פקיעין. חוני המעגל משתמש בחרוב הנותן פריו רק אחרי 70 שנה מיום נטיעתו, כסמל לאחריותו של דור האבות לדור הבנים. ברפואה העממית משתמשים בפריו כתרופה נגד שלשול, פצעי פה, סוכרת, ושיעול חריף.
איך מגיעים: על כביש 85 פונים לכיוון המצפים גילון וצורית. אחרי 200 מטר, משמאל דרך עפר נוחה ומתפתלת כ-300 מטר עד העץ וקבר השייח.

אמנון גופר – מדריך טיולים, מרצה וחוקר התרבות הגלילית, מחבר הספר "סודות גליליים" בהוצאת 'עם עובד'.
לאתר:
www.gofer.co.il
 
סגור חלון