al_dir %>">
 
sm_center") %>
גולן
 • גליל עליון
 • צפת, חצור, ראש פינה
 • טבריה
 • סובב כנרת
 • עמקים
 • נצרת
 • גליל מערבי
 • תמר
 • -->
  אירועים
  adding="0">

  הגולן - סיפורים מן הגולן

  עמוד הבית אירועים תמונות מפה אתר הבית צור קשר סיפורים

  בשביל היין 15.5-15.6

  vv9v8v09fq:content:1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;56;59;62;65;68;71;74;77;80;83;86;89;92;95;98;101;104;107;188;189;192;193;195;196;197;198;199;200;201;202;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;272;273;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;418;419;420;421;426;427;428;429;430;431;432;433;436;437;446;447;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;480;481;484;485;488;489;490;491;506;507;508;509;512;513;516;517;518;519;520;521;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;538;539;540;541;542;543;544;545;556;557;558;559;560;561;564;565;566;567;568;569;570;571;574;575;576;577;578;579;580;581;584;585;586;587;588;589;590;591;594;595;596;597;598;599;600;601;604;605;606;607;608;609;610;611;614;615;616;617;618;619;620;621;624;625;626;627;628;629;630;631;634;635;636;637;638;639;640;641;644;645;646;647;648;649;650;651;654;655;666;667;668;669;670;671;674;675;686;687;688;689;690;691;694;695;696;697;698;699;700;701;704;705;716;717;718;719;720;721;724;725;726;727;728;729;730;731;734;735;736;737;738;739;740;741;744;745;746;747;748;749;750;751;754;755;756;757;758;759;760;761;764;765;766;767;768;769;770;771;774;775;776;777;778;779;780;781;784;785;786;787;788;789;790;791;794;795;806;807;808;809;810;811;814;815;816;817;818;819;820;821;824;825;826;827;828;829;830;831;834;835;836;837;838;839;840;841;844;845;846;847;848;849;850;851;854;855;856;857;858;859;860;861;864;865;866;867;868;869;870;871;874;875;886;887;888;889;890;891;894;895;896;897;898;899;900;901;904;905;906;907;908;909;910;911;914;915;916;917;918;919;920;921;924;925;926;927;928;929;930;931;934;935;986;987;988;989;990;991;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1044;1045;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1074;1075;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1134;1135;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1174;1175;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1224;1225;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1364;1365;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1434;1435;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1484;1485;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1524;1525;1566;1567;1574;1575;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1600;1601;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1648;1649;1650;1651;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1706;1707;1742;1743;1764;1765;1766;1767;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1848;1849;1850;1851;1862;1863;1894;1895;1898;1899;1904;1905;1908;1909;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1954;1955;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2032;2033;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2062;2063;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2280;2281;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2322;2323;2330;2331;2340;2341;2348;2349;2352;2367;2368;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2387;2388;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2419;2420;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2449;2450;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2465;2466;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2563;2564;2575;2576;2579;2580;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2619;2620;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2633;2634;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2677;2678;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2699;2700;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2731;2732;2759;2760;2761;2762;2783;2784;2785;2786;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2829;2830;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2913;2914;2933;2934;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2949;2950;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2987;2988;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3037;3038;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3053;3054;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3067;3068;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3083;3084;3103;3104;3107;3108;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3139;3140;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3177;3178;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3211;3212;3219;3220;3221;3222;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3233;3234;3259;3260;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3303;3304;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3365;3366;3371;3372;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3397;3398;3411;3412;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3429;3430;3441;3442;3443;3444;3445;3446;3449;3450;3471;3472;3473;3474;3475;3476;3479;3480;3485;3486;3487;3488;3489;3490;3493;3494;3497;3498;3499;3500;3501;3502;3505;3506;3511;3512;3513;3514;3515;3516;3519;3520;3521;3522;3523;3524;3525;3526;3529;3530;3531;3532;3533;3534;3535;3536;3539;3540;3563;3564;3565;3566;3567;3568;3571;3572;3573;3574;3575;3576;3577;3578;3581;3582;3623;3624;3625;3626;3627;3628;3631;3632;3633;3634;3635;3636;3637;3638;3641;3642;3643;3644;3645;3646;3647;3648;3651;3652;3683;3684;3685;3686;3687;3688;3691;3692;3703;3704;3705;3706;3707;3708;3709;3722;3723;3724;3725;3726;3727;3730;3731;3784;3785;3786;3787;3788;3789;3792;3793;3794;3795;3796;3797;3798;3799;3802;3803;3932;3933;3936;3937;3938;3939;3942;3943;3944;3945;3946;3947;3950;3951;3998;3999;4024;4025;4026;4027;4028;4029;4032;4033;4038;4039;4040;4041;4042;4043;4046;4047;4048;4049;4050;4051;4052;4053;4056;4057;4058;4059;4060;4061;4062;4063;4066;4067;4072;4073;4074;4075;4076;4077;4080;4081;408

   

  במהלך חודש מאי 2012, ברחבי הגליל הגולן והעמקים יתקיים פסטיבל "בשביל היין" זו השנה השלישית ברציפות. הפסטיבל צבר תאוצה ותהודה בקרב הציבור הישראלי, חובבי היין, תושבי הגליל ואלפי מטיילים, מצפינים ונהנים ממגוון אירועים רחב המתאים לכל גיל.
  המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הגליל יחד עם עמותות התיירות האזוריות, מועצת גפן היין, משרד החקלאות והרשויות המקומיות, חברו יחדיו למיסוד אירוע שנתי סביב נושא תיירות היין המתפתחת ומשגשגת בצפון.
  במסגרת הפסטיבל שלל אירועי יין ביקבים, כנסים מקצועיים בשיתוף מכללות הצפון, ירידי יין, סיורים, טיולים, תרבות, אמנות, בילוי ופנאי.

  בשביל הטעם, הריח והטבע, בשביל היין. 


     

   

  להלן חלק מהאירועים:

  שמחת היין

  פתיחה חגיגית, טעימוֹת ויריד יינות ממיטב יקבי הגולן
  יום ג' 15.5, מתחם התיירות החדש בצומת האמיר (וואסט), 17:00

  במעמד השר סילבן שלום, המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל,
  ובמעמד מר אלי מלכה, ראש המועצה האזורית גולן)

  בתוכנית:
  ברכות
  טעימה ממגוון מוצרים משובחים ואיכותיים על טהרת תוצרת הגולן
  יינות *בירה * שמן זית * גבינות * שוקולד *פירות * ריבות ועוד
  קטעי מוסיקה - "פלורה טריו"

  האירוע פתוח לציבור הרחב * האירוע מתקיים תחת כיפת השמיים - רצוי להצטייד בלבוש חם
  * הטעימות ללא תשלום. כוס יין במחיר סמלי של 5 ₪ * במקום תתקיים מכירת מוצרים
  * פרטים נוספים בטל' 04-6962885 ובאתר האינטרנט  http://www.tourgolan.org.il/ 
   

  אירועי VINE - Y - ART יקב אורטל 2012

  יין, תערוכה ואמנים בין הכרמים
  יקב אורטל, יום שישי 25.5, 14.00-18.30

  תערוכה בכרם, אמנים ברחבת היקב, מוסיקה, יין ואוכל יקבלו את פני המבקרים שיגיעו לאירועי VINE - Y - ART ביקב אורטל.
  אורחי VINE - Y - ART אורטל 2012 מזמינים את המבקרים במסגרת אירועי "בשביל היין" לחוות חוויית יין ואמנות בגובה האדמה, מפגשים עם אמנים יוצרים בזמן אמת בקדרות, באבן, ברזל, חריתה בעץ, תערוכת ציורים בתוך הכרם, יין ונגיעות של אוכל ומוסיקה. היקב ומרכז המבקרים ממוקמים בנקודת תצפית המשקיפה על נוף מרהיב. בין שבילי הכרם הצופה אל תל שיפון יוצבו קני ציור וצבעי פחם והמבקרים יוזמנו לצייר את התל - הסמל המזוהה עם יקב אורטל. תערוכת הציורים של המבקרים תוצג ביקב ובמרכז המבקרים לאורך השנה.
  פרטים נוספים:
  יקב אורטל 052-5612333, תיירות אורטל 04-6960808, ויקב אורטל בפייסבוק http://www.ortal.net/ 
   

  אירועים ביקב הרי גליל

  מוסיקה טובה ויין משובח במרפסת הנוף
  יקב הרי הגליל, סמוך לקיבוץ יראון, יום שישי 18.5, 11:00

  יקב הרי הגליל ממוקם בפסגות הגליל העליון. המבנה המרשים של מרכז המבקרים נושק לכרמים, והמרפסת הפנורמית היא פשוט מקום נפלא ליהנות מהופעה טובה על כוס יין.
  "מסע מרתק, שמקורו באהבה למוסיקה, העובר דרך השקט שבין הצלילים ונוגע במהות" - כך מציעה לנו להקת "ג'הרקה", שתופיע ביום שישי 18.5 ביקב, במופע המשלב בין יצירות מקוריות ויצירות קלאסיות מן המסורת העות'מאנית, ובין כלי נגינה מסורתיים מן המזרח וכלים מן הקלאסיקה המערבית. אלבומה החדש של הלהקה, "מסיק", הוקלט בגליל, והוא מביע את הפולקלור הגלילי במיטבו. את יצירות המקור כתב המוסיקאי והיוצר אורי שפי.
  ההרכב: אורי שפי- עוד, כינור, לירה, כלי הקשה ; אייל לומן- קאנון, כלי הקשה ; שחר קאופמן- בס פרטלס, גיטרה, פסנתר ; ניר מוצרי- חלילים, בוזוקי, מנדולינה, כלי הקשה.
  מחיר הכרטיס - 55 ₪ כולל כוס יין.
  הזמנת כרטיסים במרכז מבקרים של היקב – טל' 04-6868748
   


  וגם תערוכה
  :
  "לא רק יין" תערוכת אמנות ביקב הרי גליל במהלך אירועי היין 15 במאי עד ה15 ביוני

  תערוכה מעבודותיו של הפסל אריאל שמיר, המפסל ב ...עץ הגפן. התערוכה מוצגת כעת ביקב. "הגפן הוא עץ רך ונוח לפיסול עשיר בצורות מדהימות ובמרקם אינסופי. ככל שחופרים יותר ויותר בעץ, נחשפות שכבות יפיפיות של מרקם ומשחקי צבע", מעיד האמן. שמיר יוצר בסטודיו שלו למרגלות הר בנטל (קיבוץ מרום גולן).
  ליצירת קשר: 054-7588752, shili@merom-golan.org.il  , וגם בפייסבוק: אריאל שמיר פיסול בעץ / Ariel Shamir Wood.
   


  "משהו חדש מתחיל עכשיו"
  דני רובס במופע החדש * יקב הרי גליל משיק את סדרת "גליל"
  יקב הרי הגליל, יום חמישי 31.5, 19:00

  יקב הרי הגליל מזמין אתכם להשקה חגיגית של סדרת היינות החדשה "גליל", על שם ולכבוד הגליל ותושביו. לאחר ההשקה החגיגית תתקיים הופעה של הזמר דני רובס בתוכניתו החדשה "משהו חדש מתחיל עכשיו", הכוללת את להיטיו הגדולים והמרגשים מכל התקליטים, גרסאות מיוחדות לשירים של אחרים, קצת ביטלס ובעיקר - החום, ההומור והסיפורים הקטנים שמאחורי השירים הגדולים.
  19:00 - טעימת יינות מודרכת. טעימות מגבינות מחלבת ברקנית – בתשלום.
  20:30 – דני רובס
  הזמנת כרטיסים במרכז המבקרים של היקב, טל' 04-6868748. המחיר: 80 ש"ח במכירה מוקדמת, 90 ש"ח ביום האירוע. במחיר הכרטיס נכללות טעימות היין, לא כולל גבינות.
  מומלץ להצטייד בלבוש חם.
   

  אירועי חבל כרמים

  יין, גבינה ושירה ישראלית ביקב אדיר- בוטל

  יקב אדיר, פארק התעשייה דלתון, יום חמישי 24.5

  שלום לכולם,
  בשל נסיבות טרגיות בוטל האירוע ביקב אדיר "ערב שירה גבינות ויין בליווי להקת זקני הכפר" שתוכנן לתאריך 24.5.12 .
  כל יתר אירועי פסטיבל "בשביל היין" מתקיימים כרגיל.
  מי שרכש כרטיסים מראש יקבל החזר מלא.
  טלפון לזיכויים בכרטיס אשראי – 04-6991039.
  בברכה,
  יוסי רוזנברג -יקב אדיר
   

   

   

  קח חלב, קח גזייה, והכן לך גבינה

  את החוויה ישלים היין החדש מבציר "אדיר" 2010

  יקב אדיר, פארק התעשייה דלתון, יום שישי 25.5


  לחובבי היין: אירוע השקה של שני יינות חדשים מבית יקב אדיר - קברנה סוביניון כרם בן זמרה 2010 ושיראז כרם בן זמרה 2010. מכירה במחירי השקה מיוחדים.
  ולחובבי הגבינות: סדנה חווייתית לגיבון גבינות עיזים, יחד עם סיפורים והסברים מעולם הגבינות, על הסוגים, תהליך הייצור, עקרונות יסוד לטיפול בגבינות, חיידקים טובים ורעים, מעלות חלב העיזים.
  בחלק המעשי: כל משתתף יקבל גזייה וחלב עיזים ויכין בעצמו גבינה, שאותה גם יתבל על פי טעמו האישי.
  לסיום, יטעם כל משתתף 4 סוגי גבינות עזים (וזה בסדר אם יימָצאו הבדלים קלים בין הניסיון הראשוני לעבודה המקצועית...). הכניסה ליקב חופשית, הסדנה בתשלום 35 ₪ למשתתף.
  סדנאות הגיבון יתקיימו בשעות 10:00, 11:00, 12:00, 13:00. מחיר הסדנה: 35 ₪ למשתתף.
  יש להירשם מראש, בטל' 04-6991039 או 052-4729468 בין השעות 09:00-17:00

  חגיגות 4 היקבים
  יינות עמק קדש במושב רמות נפתלי

  אירוע חגיגי לרגל השקה משותפת
  השקת יינות יקב עמרם, יקב שלוש גפנים, יקב רמות נפתלי ויקב נעמן תוכנית אמנותית ומכירות מיוחדות
  יום שישי 25.5, 11:00-17:00

  ארבעת יקבי המושב רמות נפתלי נהנים מגידול ענבי האיכות באותו הטֶרוּאֶר (מרחב הגידול) המופלא של עמק קדש ורמות נפתלי, מרכז היין של הגליל העליון. כעת, לראשונה, הם חוברים יחדיו לאירוע משותף .
  בחגיגה יוצגו יינות חדשים וישנים * יתקיימו אירועי גורמה גלילי * הופעות מוסיקה * מכירת יינות במחירים מיוחדים * מרכז המידע לאירוע שימוקם ברחבת בית העם יכוון את הקהל * בין היקבים יפעלו הסעות ברכבי ריינג'ר של "טרקטורוני היער והגולן" ובעגלת נוסעים רתומה לטרקטור ("נופש בהרים", משפ' לוי) * בכל אחד מהיקבים יוקם דוכן אוכל של יצרן גלילי.

  יקב עמרם חוגג עשור (הוא היקב הראשון ברמות נפתלי) ומשיק את יינות 2009 מסדרת "פרימיום", "בראשית" ו"הרי נפתלי". במסגרת האירוע יחולקו טעימות מיינות אלה, תוקרן מצגת וגיטריסט ילווה את האירוע. הקהל יתכבד בפשטידות, גבינות ולחמים מתוצרת בית.

  יקב 3 גפנים ישיק יינות 2009-2011: ויונייה 2011, ברברה 2010 , קברנה סוביניון 2009. כמו כן יוצגו לטעימה יינות המִמסך (בלֶנד) "קרן נפתלי" ו"עמק קדש" וכן קברנה סוביניון 2005. יוגש כיבוד קל ובכֶּרם יתקיים מופע ג'אז לטיני.

  יקב רמות נפתלי ישיק קברנה סוביניון ספישל ריזרב 2008 וברברה 2010. יינן היקב, יצחק כהן, יקבל את אורחיו במרכז המבקרים המפואר. באוהל שיוקם במיוחד בחצר היקב תתקיים הופעה של להקת רוק. יוגש כיבוד קל.

  יקב נעמן ישיק את היינות "פינק פלויד" 2011 ומרלו גרנד ריזרב 2010, ויציע טעימות מסִדרת יינות 2009: קברנה סוביניון, קברנה פרנק, פטי וורדו, "דיפ פרפל", "קינג קרימסון" ו"קטיפה שחורה". במקום תתקיים הופעה של להקת הרוק הגלילית הידועה "אוּמָה גוּמָה".
  ההופעה בשעות 13:00 ו – 15:00 . בין ההופעות יהיה אפשר לבקר במרתף החביות. יוגש כיבוד קל. 

  ימי היין של ראש פינה

  כנס היין השלישי, ראש פינה


   

  יום רביעי 30.5.2012, 17:00 – 09:30 , סינמטק ראש פינה
   


  המכללה האקדמית תל-חי, בשיתוף המועצה המקומית ראש פינה, מתכבדת להזמינכם לכנס היין הישראלי השנתי.

  בתהליך שהחל בכנס היין אשר נערך בשנה שעברה ביקשנו להעלות לדיון נושאים חשובים לקידום ענף היין הישראלי. בכנס הוצגו שלושה נושאים עיקריים: הסדרת ענף היין, תקן היין ואזוריות בענף היין.
  הכנס השנה מבקש להתקדם אל השלב הבא: "מיתוג תעשיית היין בישראל'. מיתוג יינות ישראל יתאפשר רק לאחר השלמת שלושת השלבים הקודמים (הסדרה, תקן, אזוריות). גם אם תהליך זה עשוי לארוך זמן מה, חשוב לתכנן מתווה עתידי אפשרי.

  בכנס יוצגו הצלחות של מיתוג מדינות יין וכן יועלו רעיונות למיתוג אפשרי של תעשיית היין בישראל. ההרצאות בכנס יעסקו בערכים ייניים העשויים לייצג את עשיית היין הישראלית, בערכים ישראליים לא ייניים משלימים, העשויים לסייע, וכן בהיבטים מעשיים הנובעים מתהליך מיתוג זה. כמו כן, נעדכן על התקדמות תהליך הסדרת ענף היין.

  אורח הכבוד של הכנס הוא פרופ' רודריק ברודי, ראש מחלקת שיווק באוניברסיטת אוקלנד, ניו זילנד. פרופ' ברודי יסקור את תהליך המיתוג המוצלח שעברה תעשיית היין בניו זילנד, מן השלב שבו נהגתה לראשונה ועד לימים אלו. כמו כן יתאר פרופ' ברודי מתווה אפשרי למיתוג מדינת יין.

  בכנס ירצו:
  • מר ויקטור שונפלד, יינן ראשי, יקבי רמת הגולן
  • מר אלדד לוי, עיתונאי יין
  • מר אבי פלדמן, מנהל המטה לפיתוח אזורי במשרד התמ"ת ויושב ראש הועדה להסדרת ענף היין
  • מר עדי קויצקי, שותף מנהל, משרד פרסום רגב קויצקי


  הנושא
  09:30-10:00 התכנסות בסינמטק
  10:00-10:30 ברכות
  10:30-11:15 מר אלדד לוי אוסטריה - מאפס למאה בעשרים שנה
  11:15-12:15 Professor Roderick Brodie Brand New Zealand Wine: From Global Allocator to Global Marketing
  12:15-13:30 הפסקת צהריים
  13:30-14:15 Professor Roderick Brodie Issues and Challenges for Israel Industry
  14:15-15:00 מר אבי פלדמן הצגת מסקנות הוועדה להסדרת ענף היין
  15:00-15:30 הפסקת קפה
  15:30-16:15 מר ויקטור שונפלד ערכים יינניים המייחדים את יינות ישראל
  16:15-17:00 מר עדי קויצקי יין מאוסטריה, ניו-זילנד,.....ישראל..? על מיתוג היין הישראלי והתנאים לפריצה עולמית


  ההשתתפות בכנס - על בסיס מקום פנוי ובהרשמה מראש.

  תערוכת אמנות בנושא יין

  ראש פינה העתיקה 18 במאי עד 30 ביוני
  תערוכת אמנות קבוצתית בנושא "היין - שיכרון של טעמים" מתקיימת בימי פסטיבל היין בראש פינה העתיקה (בבית פרופסור מֶר ובבית וילקומיץ). בתערוכה מוצגות עבודות ציור, פיסול, טקסטיל וצילום של אמנים ישראלים מובילים, אשר יגרמו לצופה להרגיש שיכור ולא מיין...

  אירוע הפתיחה ביום שישי 18.5, בשעה 12:00 -סדנאות אמנות לכל המשפחה ,טעימות יינות גליליים ואווירה טובה
  שעות הפתיחה: מדי יום 10:30-14:00. הדרכה בתערוכה ומפגשי אמן במחיר 35 ₪ למשתתף ובהרשמה מוקדמת בלבד – בימי שישי 11:00. אוצרת התערוכה: סיגל עשת-שפט, טל' 052-6930349, 04-6930020.
  פרטים נוספים בעמוד אמני ראש פינה בפייסבוק ובאתר  http://www.wine.sigal.co.il/ 


   

  יריד היין הישראלי , ראש פינה

  יום שישי 1.6 , 10:00-16:00 , גן הברון, ראש פינה


  דומה שאין מקום מתאים יותר מגן הברון בראש פינה לקיים בו יריד יין ישראלי. בסוף המאה ה-19 , לאחר שנכשלה הכוונה לפתח בראש פינה תעשיית משי, החליט הברון רוטשילד לבסס את כלכלת המושבה על תעשיית היין. לשם כך נטע בסביבה הקרובה כרמים והקים יקב (בתחתית רחוב המייסדים). לצערם של המתיישבים, התוכנית נגדעה על ידי מזיק שפגע בגפנים.
  והנה היום – בגן היפהפה שהקים ונקרא שמו של הברון – ממשיכות המועצה המקומית ראש פינה בשיתוף הרשות לפיתוח הגליל ומועצת הגפן את הרעיון ומקיימות במושבה הציורית את "יריד היין הישראלי". תחת כיפת השמים ,יציגו ויטעימו מיטב היקבים בישראל גדולים וותיקים לצד יקבי בוטיק .
  להקת bellamiya תגיש שירים בסגנון השאנסון הצרפתי וקטעים מהמופע "יין שיר וכרם".
  אוכל גלילי, בית קפה, מתחמי ישיבה מעוצבים ישלימו את האווירה החגיגית .
  במקום יימכרו כוסות יין מעוצבות וקופונים לטעימות יין
  לרשימת המציגים המלאה ולפרטים נוספים היכנסו לאתר   http://www.wineland.co.il/
  הכניסה ליריד - חופשית 

   

  לתוכנית האירועים המלאה...
   

   

   

                     

   

   

  dding="0" align="center" class="footer">
  o.il/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98" target="_blank" >שיווק באינטרנט ע"י בוייה | בניית אתר אינטרנט


  אטרקציות בצפוןלינה כפריתטיולי אופניים בצפוןכפרי נופשאירוח כפרי בצפון סדנת התיירניםתו האיכות לצימרים בישראל מפת אתרבניית אתריםאטרקציות לילדים בצפוןאירועים בצפוןצימרים פנוייםבתי מלון בצפוןצימרים בצפוןצימרים מומלצים בצפון
   
  סגור חלון