al_dir %>">
 
sm_center") %>
גולן
 • גליל עליון
 • צפת, חצור, ראש פינה
 • טבריה
 • סובב כנרת
 • עמקים
 • נצרת
 • גליל מערבי
 • תמר
 • -->
  אירועים
  מבצעים
  adding="0">

  אירועים בעמקים - _archive

  Home אירועים תמונות מפה Home Site צור קשר מבצעים סיפורים

  פסטיבל חלב ודבש 2012

  vv9v8v09fq:content:1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;53;54;56;59;62;65;68;71;74;77;80;83;86;89;92;95;98;101;104;107;188;189;192;193;195;196;197;198;199;200;201;202;204;205;206;207;208;209;210;211;212;213;214;215;216;217;218;219;220;221;272;273;314;315;316;317;318;319;320;321;322;323;324;325;326;327;328;329;330;331;332;333;334;335;336;337;338;339;340;341;342;343;392;393;394;395;396;397;398;399;400;401;402;403;404;405;406;407;418;419;420;421;426;427;428;429;430;431;432;433;436;437;446;447;450;451;452;453;454;455;456;457;458;459;460;461;462;463;464;465;466;467;480;481;484;485;488;489;490;491;506;507;508;509;512;513;516;517;518;519;520;521;524;525;526;527;528;529;530;531;532;533;534;535;538;539;540;541;542;543;544;545;556;557;558;559;560;561;564;565;566;567;568;569;570;571;574;575;576;577;578;579;580;581;584;585;586;587;588;589;590;591;594;595;596;597;598;599;600;601;604;605;606;607;608;609;610;611;614;615;616;617;618;619;620;621;624;625;626;627;628;629;630;631;634;635;636;637;638;639;640;641;644;645;646;647;648;649;650;651;654;655;666;667;668;669;670;671;674;675;686;687;688;689;690;691;694;695;696;697;698;699;700;701;704;705;716;717;718;719;720;721;724;725;726;727;728;729;730;731;734;735;736;737;738;739;740;741;744;745;746;747;748;749;750;751;754;755;756;757;758;759;760;761;764;765;766;767;768;769;770;771;774;775;776;777;778;779;780;781;784;785;786;787;788;789;790;791;794;795;806;807;808;809;810;811;814;815;816;817;818;819;820;821;824;825;826;827;828;829;830;831;834;835;836;837;838;839;840;841;844;845;846;847;848;849;850;851;854;855;856;857;858;859;860;861;864;865;866;867;868;869;870;871;874;875;886;887;888;889;890;891;894;895;896;897;898;899;900;901;904;905;906;907;908;909;910;911;914;915;916;917;918;919;920;921;924;925;926;927;928;929;930;931;934;935;986;987;988;989;990;991;994;995;996;997;998;999;1000;1001;1004;1005;1006;1007;1008;1009;1010;1011;1014;1015;1016;1017;1018;1019;1020;1021;1024;1025;1026;1027;1028;1029;1030;1031;1034;1035;1036;1037;1038;1039;1040;1041;1044;1045;1056;1057;1058;1059;1060;1061;1064;1065;1066;1067;1068;1069;1070;1071;1074;1075;1086;1087;1088;1089;1090;1091;1094;1095;1096;1097;1098;1099;1100;1101;1104;1105;1106;1107;1108;1109;1110;1111;1114;1115;1116;1117;1118;1119;1120;1121;1124;1125;1126;1127;1128;1129;1130;1131;1134;1135;1146;1147;1148;1149;1150;1151;1154;1155;1156;1157;1158;1159;1160;1161;1164;1165;1166;1167;1168;1169;1170;1171;1174;1175;1196;1197;1198;1199;1200;1201;1204;1205;1206;1207;1208;1209;1210;1211;1214;1215;1216;1217;1218;1219;1220;1221;1224;1225;1246;1247;1248;1249;1250;1251;1254;1255;1256;1257;1258;1259;1260;1261;1264;1265;1266;1267;1268;1269;1270;1271;1274;1275;1276;1277;1278;1279;1280;1281;1284;1285;1286;1287;1288;1289;1290;1291;1294;1295;1296;1297;1298;1299;1300;1301;1304;1305;1306;1307;1308;1309;1310;1311;1314;1315;1316;1317;1318;1319;1320;1321;1324;1325;1326;1327;1328;1329;1330;1331;1334;1335;1336;1337;1338;1339;1340;1341;1344;1345;1346;1347;1348;1349;1350;1351;1354;1355;1356;1357;1358;1359;1360;1361;1364;1365;1376;1377;1378;1379;1380;1381;1384;1385;1386;1387;1388;1389;1390;1391;1394;1395;1396;1397;1398;1399;1400;1401;1404;1405;1406;1407;1408;1409;1410;1411;1414;1415;1416;1417;1418;1419;1420;1421;1424;1425;1426;1427;1428;1429;1430;1431;1434;1435;1456;1457;1458;1459;1460;1461;1464;1465;1466;1467;1468;1469;1470;1471;1474;1475;1476;1477;1478;1479;1480;1481;1484;1485;1506;1507;1508;1509;1510;1511;1514;1515;1516;1517;1518;1519;1520;1521;1524;1525;1566;1567;1574;1575;1592;1593;1594;1595;1596;1597;1600;1601;1616;1617;1618;1619;1620;1621;1622;1623;1624;1625;1628;1629;1630;1631;1632;1633;1634;1635;1640;1641;1642;1643;1644;1645;1648;1649;1650;1651;1676;1677;1678;1679;1680;1681;1682;1683;1686;1687;1688;1689;1690;1691;1692;1693;1696;1697;1698;1699;1700;1701;1702;1703;1706;1707;1742;1743;1764;1765;1766;1767;1820;1821;1822;1823;1824;1825;1826;1827;1828;1829;1830;1831;1832;1833;1834;1835;1836;1837;1848;1849;1850;1851;1862;1863;1894;1895;1898;1899;1904;1905;1908;1909;1946;1947;1948;1949;1950;1951;1954;1955;1976;1977;1978;1979;1980;1981;1982;1983;1984;1985;1986;1987;1988;1989;2004;2005;2006;2007;2008;2009;2012;2013;2014;2015;2016;2017;2018;2019;2022;2023;2024;2025;2026;2027;2028;2029;2032;2033;2044;2045;2046;2047;2048;2049;2052;2053;2054;2055;2056;2057;2058;2059;2062;2063;2122;2123;2124;2125;2126;2127;2130;2131;2132;2133;2134;2135;2136;2137;2140;2141;2142;2143;2144;2145;2146;2147;2150;2151;2152;2153;2154;2155;2156;2157;2160;2161;2162;2163;2164;2165;2166;2167;2170;2171;2172;2173;2174;2175;2176;2177;2180;2181;2182;2183;2184;2185;2186;2187;2190;2191;2192;2193;2194;2195;2196;2197;2200;2201;2202;2203;2204;2205;2206;2207;2210;2211;2212;2213;2214;2215;2216;2217;2220;2221;2222;2223;2224;2225;2226;2227;2230;2231;2232;2233;2234;2235;2236;2237;2240;2241;2242;2243;2244;2245;2246;2247;2250;2251;2252;2253;2254;2255;2256;2257;2260;2261;2262;2263;2264;2265;2266;2267;2270;2271;2272;2273;2274;2275;2276;2277;2280;2281;2304;2305;2306;2307;2308;2309;2310;2311;2312;2313;2314;2315;2316;2317;2322;2323;2330;2331;2340;2341;2348;2349;2352;2367;2368;2379;2380;2381;2382;2383;2384;2387;2388;2391;2392;2393;2394;2395;2396;2399;2400;2401;2402;2403;2404;2405;2406;2409;2410;2411;2412;2413;2414;2415;2416;2419;2420;2431;2432;2433;2434;2435;2436;2439;2440;2441;2442;2443;2444;2445;2446;2449;2450;2457;2458;2459;2460;2461;2462;2465;2466;2531;2532;2533;2534;2535;2536;2537;2538;2541;2542;2543;2544;2545;2546;2547;2548;2549;2550;2555;2556;2557;2558;2559;2560;2563;2564;2575;2576;2579;2580;2611;2612;2613;2614;2615;2616;2619;2620;2625;2626;2627;2628;2629;2630;2633;2634;2669;2670;2671;2672;2673;2674;2677;2678;2681;2682;2683;2684;2685;2686;2689;2690;2691;2692;2693;2694;2695;2696;2699;2700;2723;2724;2725;2726;2727;2728;2731;2732;2759;2760;2761;2762;2783;2784;2785;2786;2821;2822;2823;2824;2825;2826;2829;2830;2905;2906;2907;2908;2909;2910;2913;2914;2933;2934;2939;2940;2941;2942;2943;2944;2945;2946;2949;2950;2979;2980;2981;2982;2983;2984;2987;2988;3019;3020;3021;3022;3023;3024;3027;3028;3029;3030;3031;3032;3033;3034;3037;3038;3045;3046;3047;3048;3049;3050;3053;3054;3059;3060;3061;3062;3063;3064;3067;3068;3075;3076;3077;3078;3079;3080;3083;3084;3103;3104;3107;3108;3131;3132;3133;3134;3135;3136;3139;3140;3169;3170;3171;3172;3173;3174;3177;3178;3193;3194;3195;3196;3197;3198;3201;3202;3203;3204;3205;3206;3207;3208;3211;3212;3219;3220;3221;3222;3225;3226;3227;3228;3229;3230;3233;3234;3259;3260;3265;3266;3267;3268;3269;3270;3273;3274;3275;3276;3277;3278;3279;3280;3283;3284;3285;3286;3287;3288;3289;3290;3293;3294;3295;3296;3297;3298;3299;3300;3303;3304;3315;3316;3317;3318;3319;3320;3323;3324;3325;3326;3327;3328;3329;3330;3333;3334;3335;3336;3337;3338;3339;3340;3343;3344;3345;3346;3347;3348;3349;3350;3353;3354;3355;3356;3357;3358;3359;3360;3361;3362;3365;3366;3371;3372;3377;3378;3379;3380;3381;3382;3385;3386;3387;3388;3389;3390;3391;3392;3393;3394;3397;3398;3411;3412;3421;3422;3423;3424;3425;3426;3429;3430;3441;3442;3443;3444;3445;3446;3449;3450;3471;3472;3473;3474;3475;3476;3479;3480;3485;3486;3487;3488;3489;3490;3493;3494;3497;3498;3499;3500;3501;3502;3505;3506;3511;3512;3513;3514;3515;3516;3519;3520;3521;3522;3523;3524;3525;3526;3529;3530;3531;3532;3533;3534;3535;3536;3539;3540;3563;3564;3565;3566;3567;3568;3571;3572;3573;3574;3575;3576;3577;3578;3581;3582;3623;3624;3625;3626;3627;3628;3631;3632;3633;3634;3635;3636;3637;3638;3641;3642;3643;3644;3645;3646;3647;3648;3651;3652;3683;3684;3685;3686;3687;3688;3691;3692;3703;3704;3705;3706;3707;3708;3709;3722;3723;3724;3725;3726;3727;3730;3731;3784;3785;3786;3787;3788;3789;3792;3793;3794;3795;3796;3797;3798;3799;3802;3803;3932;3933;3936;3937;3938;3939;3942;3943;3944;3945;3946;3947;3950;3951;3998;3999;4024;4025;4026;4027;4028;4029;4032;4033;4038;4039;4040;4041;4042;4043;4046;4047;4048;4049;4050;4051;4052;4053;4056;4057;4058;4059;4060;4061;4062;4063;4066;4067;4072;4073;4074;4075;4076;4077;4080;4081;408
  תבואו יהיה דבש...
  פסטיבל 'חלב ודבש' 2012


  חגיגת האירועים לכבוד חג השבועות תיערך זו השנה השתיים - עשרה בעמק יזרעאל * הפסטיבל ייפתח בכנס מחולות יזרעאלי בהשתתפות עשרות רקדנים מלהקות מחול מכל רחבי הארץ (18-19.5) ובמסע האופניים סובב עמק יזרעאל - "גלגלים של תקווה" (19.5). הפסטיבל יימשך עד ה-27.5 * השנה, יארח הפסטיבל שתי הפקות מקור, המועלות במיוחד לפסטיבל בהשתתפות אמנים מובילים: הראשונה, "תודה"- ערב מחווה לשיריו היפים של עוזי חיטמן בהשתתפות משה דץ, חיים משה, שימי תבורי,אוהד חיטמן, טל מוסרי ומקהלות ילדים מהעמק. והשניה, "יש לי חג - רגע לפני 50" - ערב מחווה לשירי הגשש החיוור, בהשתתפות: דרור קרן, אורי גוטליב, שי אביבי, חמי רודנר, ירמי קפלן, פיטר רוט ועוד *במסגרת הפסטיבל יועלה המופע "מה זאת אהבה" - של ריקי גל ומתי כספי באמפי הפתוח בנהלל

  כמדי שנה, תחגוג המועצה האזורית עמק יזרעאל את חג השבועות במגוון רחב של אירועי זמר עברי, תרבות ואמנות, בפסטיבל שכולו מסורת, חקלאות, טבע ואהבת הארץ. לפסטיבל, המתקיים זו השנה השתיים-עשרה בעמק יזרעאל, צפויים להגיע עשרות אלפי חוגגים מכל רחבי הארץ, שיבלו במגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה.
  השנה, יהיה הפסטיבל מגוון ועשיר במיוחד. הוא יתקיים בין התאריכים 18.5-27.5, ויגיע לשיאו בחג השבועות. בין שלל אירועי הפסטיבל, יתקיימו מופעי זמר עברי, מופעים מוזיקליים, טקסי ביכורים, אירועי ספורט, כנס מחולות, תערוכות וסיורים- כולם בסימן ההתיישבות העובדת בעמק.
  הפסטיבל ייפתח ביום שישי, 18.5, בכנס מחולות יזרעאלי בהשתתפות להקות מחול מכל הארץ ולהקת המחול KUD TENT מסרביה. במשך סוף השבוע, 18-19.5, יתקיימו בנהלל מופעי מחול והרקדות לקהל הרחב.
  בשבת, 19.5, יתקיים מסע האופניים המסורתי סובב עמק יזרעאל – "גלגלים של תקווה", המתקיים זו השנה העשירית בשיתוף עם עמותת "אתגרים". הזינוק בשעה 07:00 מבית המועצה האזורית עמק יזרעאל. דמי ההשתתפות במסע הם תרומה לעמותת אתגרים וכל ההכנסות יוקדשו להקמת מועדוני אופניים לילדים ולבני נוער עם צרכים מיוחדים. מסע האופניים יכלול שלושה מסלולי רכיבה: מסלול כביש (55 ק"מ), מסלול שטח (35 ק"מ) ומסלול שטח למשפחות בן 10 ק"מ.
  השנה, יארח הפסטיבל שתי הפקות מקור בהשתתפות אמנים מובילים, בניהולם המוסיקלי של האחים חיים ועוזי אסנר:
  * "תודה" - ערב מחווה לשיריו היפים של עוזי חיטמן בהשתתפות משה דץ, חיים משה, שימי תבורי, טל מוסרי, אוהד חיטמן ועוד, ביחד עם מקהלות ילדים מהעמק, יתקיים ביום חמישי, 24.5, בשעה 20:30 באמפי נהלל. המופע מתקיים במלאת 60 שנים להולדתו של עוזי חיטמן ז"ל ויכלול עיבודים וביצועים מרגשים ומחודשים לשיריו.
  * המופע " יש לי חג - רגע לפני 50" - ערב מחווה לשירי הגשש החיוור, בהשתתפות: דרור קרן, אורי גוטליב, שי אביבי, חמי רודנר, אורי בנאי, ירמי קפלן, פיטר רוט, בועז בנאי ועוד. שיתקיים במוצאי חג השבועות, יום א', 27.5, בשעה 21:00, באמפי נהלל ובו ישירו מיטב אמני ישראל את השירים היפים של שלישיית הגשש החיוור. בערב יועלו שירי הלהקה, שנכתבו על ידי מיטב פזמונאי ומשוררי ישראל והוא יכלול שיתופי פעולה מיוחדים בין שחקנים לזמרים וביצועים ועיבודים ייחודיים שנוצרו במיוחד לערב זה. את המופע ינחה אורי גוטליב והוא ילווה בשקופיות עם מילות השירים ואנקדוטות הומוריסטיות.
  בשבת, 26.5, בשעה 21:00 - יעלו על הבמה באמפי נהלל שני ענקים- מתי כספי וריקי גל במופע
  "מה זאת אהבה", בליווי תזמורת של 23 נגנים ובעיבודו המוסיקלי של כספי. מופע שאסור להחמיץ!


  לפרטים נוספים: אתר המועצה האזורית עמק יזרעאל: www.eyz.org.il
  או במוקד הפסטיבל: 04-6520734
  .  אירועי פסטיבל חלב ודבש 2012

  שישי-שבת, 18-19.5
  מחול יזרעאלי – חלב ודבש
  שישי, 18.5, 21:30, אמפי נהלל; שבת, 19.5, 17:00, אולם הספורט בנהלל
  מופע של להקות מחול מרחבי הארץ שירקדו מהמיטב שברפרטואר הישראלי ויציגו תמונות נוף ארץ ישראלי בחן ובהומור. יחד עמן תופיע להקת המחול KUD TENT מסרביה.
  שישי, 18.5, 22:30, באולם הספורט בנהלל
  הרקדה בלבן – מרתון ריקודי עם לחג שבועות עם ירון כרמל עד השעות הקטנות של הלילה.
  מנהל אומנותי: זאב קרן, הפקה: עמותת המחול "אלון יזרעאל" – עמק יזרעאל
  שישי 18.5
  RifFeel – Feel the Riff
  שישי, 18.5, 21:30, משטרת נהלל ההיסטורית
  מופע מוסיקלי חדשני, אינטראקטיבי ומרתק המחבר בין קלאסיקות רוק ישראליות והריפים הגדולים בעולם.
  הלהקה: שלמה אטיאס, ארז נווה, אסף פיוטרקובסקי, איילת מינק ובסקי ותום בר אב.
  ניהול מוסיקלי: ניר בר אב
  להזמנת כרטיסים: שלומית קוזי-חת – 052-5472531, shlomit@shlulit.co.il
  שבת, 19.5
  עשור למסע האופניים "גלגלים של תקווה"
  שבת, 19.5, 07:00, בית המועצה האזורית עמק יזרעאל
  מסע האופניים השנתי של עמותת "אתגרים" בעמק יזרעאל לקידום ספורט אתגרי לנכים, בחסות בנק הפועלים, יוצא זו השנה העשירית ברציפות. דמי ההשתתפות יוקדשו לקידומם ולשילובם בחברה של ילדים, בני נוער ובוגרים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות פעילויות ספורט של עמותת אתגרים. המסע יכלול שלושה מסלולי רכיבה:
  מסלול כביש (55 ק"מ) מסלול שטח (35 ק"מ) ומסלול שטח למשפחות ( 10 ק"מ). זינוק למסלולי השטח והכביש בשעה 07:00, מבית המועצה האזורית עמק יזרעאל. זינוק למסלול המקוצר בשעה 08:30.
  * ההשתתפות במסע מגיל שמונה ואילך *חובה לחבוש קסדה *מסלול הרכיבה יהיה סגור לתנועת כלי רכב ויאובטח על ידי משטרת ישראל * ניתן לשכור אופניים בשטח הזינוק בהזמנה מראש בלבד. * מומלץ להגיע לאזור שעה לפני הזינוק.
  לפרטים, להרשמה ולתרומות: אורנה וינקלר 03-5685207. ornawinkler@etgarim.org
  הרשמה ליחידים: www.etgarim.org

  יום ראשון, 20.5
  מה, מה, לילה מליל, שרים ביזרעאלֱ!
  ראשון, 20.5, 19:30- סיור במוזיאון, 20:30- תחילת שירה במוזיאון לראשית ההתיישבות יפעת
  אירוע שירת רבים של זֶמֶרֶשׁת משולב בסיור מקדים במוזיאון לראשית ההתיישבות בעמק, המציג את סיפורם המופלא של החלוצים. בתכנית: שירי עמק, שירים לשבועות וליום ירושלים. כל השירים (כמעט) מלפני קום המדינה
  הובלת שירה וגיטרה: נֹגה אשד
  לפרטים ולרכישת כרטיסים: 04-6548974 www.zemereshet.co.il

  יום שלישי, 22.5
  נתתי לה חיי - תיאטרון הבימה
  שלישי, 22.5, 20:30, אולם התרבות האזורי יפעת
  מחזמר ישראלי חדש על פי שיריו של דני סנדרסון. סיפורו של יורם צוקרמן (עידן אלתרמן) שמתגורר ברמת גן. הוא בן 36, עדיין גר עם ההורים ואומרים עליו שהוא קצת מרובע. אחרי שניסה ממש הכל ופיקשש, כולל את אהבת חייו, הוא נקלע לצרות ולשורה של מצבים מצחיקים משעשעים עד למפגש המרגש עם אהבת חייו מהמכולת. מחזמר מלא אהבה, מצחיק ומרגש, המציג הווי ישראלי שמוכר לכולנו והרבה שירים קצביים וסוחפים שחלקם משולבים כאן בהקשרים חדשים ומפתיעים.
  שחקנים: טלי אורן, אור אילן, עידן אלתרמן, תמר בן-עמי, אתי ועקנין, אלון נוימן, פיני קידרון ואסף שגב .
  המחזמר מאת: מאור זגורי ובבימויו, עיבודים וניהול מוסיקלי: טל בלכרוביץ.
  יום רביעי, 23.5
  "דבש, הכל דבש!?" - אמנים יוצרים בכוורות – פתיחת התערוכה
  רביעי, 23.5, 18.00, המוזיאון לראשית ההתיישבות יפעת, הכניסה לפתיחה חופשית.
  תערוכת אמנות במוזיאון על דבורים, על אנשים, ועל מה שביניהם. 40 אמנים ומעצבים מהעמק ומרחבי הארץ מציגים את יצירותיהם בתוך כוורות ישנות שסיימו את תפקידן. בין המציגים: אלי שמיר, נורית גור לביא קרני, ראניה עקל, מירב סודאי ואחרים.
  אוצרות :מיכל שכנאי והגר בן צבי
  לפרטים: 04-6548974
  דור לדור יביע עומר
  רביעי, 23.5, 20:00, פארק היונה בשמשית, הכניסה חופשית.
  מיטב זמרי העמק לדורותיהם על במה אחת בליווי הרכב נגנים.
  ניהול מוסיקלי ואמנותי - ליאורה בלוך.

  תיקון שבועות בספריה האזורית ויצו נהלל
  רביעי, 23.5, ב' בסיון, 20:00, הספריה האזורית ויצו נהלל
  "יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה' עימו"(שמואל א' טז,18). דמותו של דוד במקרא, במדרש, בהגות היהודית, במוסיקה ובאומנות.
  יום חמישי, 24.5
  ירוק בעמק - יום הסטודנט היזרעאלי
  חמישי, 24.5, מ- 18:00, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
  בהשתתפות : אייל גולן, הפרויקט של עידן רייכל, אביב גפן והתעויוט ו- INFECTED MUSHROOM על במה אחת!
  במסגרת יום הסטודנט יתקיים בשיתוף מחלקת הנוער והצעירים של המועצה אירוע הוקרה לחיילים ולמתנדבי שנת השירות.
  הזמנת כרטיסים לתושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל שגילם 18+ בטל: 04-6040575.
  "אַת חַכִּי לִי וְאֶחְזוֹר" - אברהם שלונסקי
  חמישי, 24.5, 19:30-התכנסות, 20:30-פתיחת הערב, אולם המופעים האזורי ביפעת
  סיפור חייו ויצירתו, בשיר ובזמר, של המשורר, המחזאי, המתרגם והחלוץ אברהם שלונסקי. בערב יבוצעו שיריו המולחנים של שלונסקי: "עטוף נא אל שדי", "יום אחרון", "את חכי לי", "זמר" ועוד, בלחנים של טובי המלחינים הישראליים.
  כתיבה והנחיה: ד"ר מוטי זעירא, עיבודים ויעוץ אומנותי: חובב בן סעדיה, פסנתר וניהול מוסיקאלי: ארנון פרידמן
  עיבוד וניצוח חבורת זמר: דורון אופיר, ביצוע: קהילת "ניגון-הלב" וחברים.
  לפרטים: droriteinav@gmail.com
  "תודה" - מחווה לשיריו היפים של עוזי חיטמן
  חמישי, 24.5, 20:30, אמפי נהלל
  מופע לכל המשפחה במלאת 60 שנים להולדתו של עוזי חיטמן ז"ל.
  המופע בהשתתפות (לפי סדר הא-ב): אבי דור, אוהד חיטמן, אלירן תבורי, חיה סמיר, חיים משה, חני נחמיאס, טל מוסרי, ליבי פנקר, מומי לוי, משה דץ, ניצן אשל, להקת סקסטה, ענת חיטמן, שימי תבורי ותמיר חיטמן. במופע ישתתפו גם עשרות תלמידי מקהלה מבתי הספר בעמק : "רעים" – שמשית, "מרחבים" – כפר יהושע, "עמק יזרעאל" – גניגר, "יחד" – גבעת אלה, "אופקים" – מרחביה ויסודי נהלל.
  נגנים: פסנתר וקלידים- עוזי אסנר, פסנתר וקלידים- חיים אסנר, תופים: איתן איצקוביץ, גיטרות: עמוס עבר הדני, כלי נשיפה: נח רוזנצוויג.
  מפיק: שוקי שצוב, מפיקים ומנהלים מוסיקליים: עוזי וחיים אסנר, בימוי: אבי דור, עורך: יורם רותם, הפקה בפועל: רותם בן חמו.
  להזמנת כרטיסים: 04-6040575.
  יום שישי, 25.5
  מרתון עמק הסינגלים
  שישי, 25.5, מ- 8:00, הזינוק בסמוך לאלון הגליל, ליד האקליפטוס במפגש הנחלים: ציפורי/יפתחאל
  הפנינג לאופני הרים הנערך בחיק הטבע, שבבסיסו תחרות מרתון בין ה"סינגלים" באזור. המשתתפים ייחשפו למגוון שבילי האופניים שנפרצו, נסללו וסומנו בשטחי המועצה האזורית עמק יזרעאל. לצד מסלולי הרכיבה, יוצגו דוכנים מקצועיים מעולם הספורט, האופניים והבריאות, מתחמי ילדים, ביתני הסברה של השותפים לאירוע - קק"ל ורשות ניקוז קישון.
  הזנקה למסלול התחרותי: 08:00 – 09:00, הזנקה למסלול העממי : 09:15 – 12:00
  מחירים ורישום באתר המועצה, לפרטים נוספים: bajaisrael@gmail.com
  בוקר של שירה עברית
  שישי, 25.5, 10:00, במוזיאון "מזרע הקטנה", קיבוץ מזרע
  שעה של הקשבה, שיחה והתכוונות, לשבת של "חלב ודבש" בה המשורר קובי וינר, קורא שירים פרי עטו.
  לפרטים:052-7950082
  תוצרת העמק - יריד שבועות לכל המשפחה
  שישי, 25.5, 17:00-10:00, במתחם הממוזג RED בתל עדשים
  ביכורים של מיטב יצרני העמק והסביבה ביריד חוויתי וססגוני, בו תוכלו לטעום, לחוש, להריח ולחוות תוצרת שורשית, איכותית וייחודית. בנוסף יערכו פעילות לילדים והכל במתחם ממוזג.
  לפרטים נוספים: 052-4531616, 052-3452926
  הצדעה לאקורדיון ולזמר העברי
  שישי, 25.5, 19:30, אמפי נהלל
  חגיגת אקורדיוניסטים ארצית בצליל ובזמר בהשתתפות נגני האקורדיון מהמובילים בארץ. ערב לזכרו של יהודה אופנהיימר "נביא האקורדיון בישראל".
  בתכנית:
  19:30 - פינות נגינה ברחבי האמפי
  20:30 – במה מרכזית בהנחיית יואב רגב:
  • תזמורת האקורדיונים של באר שבע, בניצוחו של ויקטור דרינבאום
  • עוזי רוזנבלט וירטואוז האקורדיון; גילה חסיד שירה ופסנתר; נגן הבזוקי לזר בואנו במיקצב יווני
  • אמיל אייבנדר – אמן וירטואוז האקורדיון בליווי תזמורתו
  • ויטלי פודלסקי – אמן וירטואוז האקורדיון ולהקתו
  • ירום אנגלנדר – אקורדיון
  • גיא קובי- קלרינט- מוסיקה חסידית
  22:30 – שירה בציבור בהנחיית יוסי לב וירום אנגלנדר בליווי כל נגני האקורדיון לדורותיהם. אמן אורח: גבי ברלין.
  שישי-שבת, 25-26.5
  רכבת העמק – "ישן מול חדש"
  שישי- שבת, 25-26.5, 15:00-09:00, אתר רכבת העמק בכפר יהושע
  באתר החדש של רכבת העמק יערכו סיורים לילדים בין בשעות 10:00, 12:00, 14:00. ניתן יהיה לבקר גם במרכז המבקרים ובתחנות היצירה ולהאזין למספרי סיפורים.
  פרטים נוספים: 04-9866196, shimon@shimur.org.il,www.shimur.org.il

  שבת-ראשון, 26-27.5
  סיורי צפרות באגם כפר ברוך
  שבת- ראשון, 26-27.5, אגם כפר ברוך
  סיורי צפרות בהדרכת צפרים מקצועיים באגם כפר ברוך, אגם המהווה מוקד משיכה לעופות מים, ביניהם מספר מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה. הסיורים יתקיימו בכל שעה עגולה- משעות הבוקר ועד אחה"צ. בנוסף תתקיימנה פעילויות לילדים ולכל המשפחה.
  לפרטים ולהרשמה: משרדי רשות ניקוז קישון - 04-9099800, בימים א'-ה', בין השעות 16:00-08:00.
  חגיגת שבועות- לחם, חלב ודבש
  שבת-ראשון, 26-27.5, 16:00-10:00, המוזיאון לראשית ההתיישבות ביפעת
  תחנות יצירה לילדים, סיורים מודרכים במוזיאון, דייש במורג וטחינת גרעיני חיטה באבני ריחיים, אפיית פיתות בטאבון, בישול גבינה על פתילייה וחביצת חמאה, התלבשות בבגדי חלוצים וצילום, ביקור ברפת העמק ובמווו...זיאון הרפת ופתיחת כוורת דבורים.
  לפרטים: 04-6548974, אתר המוזיאון:www.pioneers.co.il
  פעילות ב"שביל פרות החלב"
  שבת-ראשון, 26-27.5, בשעות :16:00-10:00, בית לחם הגלילית
  נשמע למה ולמי נותנת הפרה חלב? נאכיל את העגלות, נבקר את התרנגולות ואפרוחיה, נחלוב בקלות בידיים, נניק את העגלים הקטנים מבקבוק-חוויה מרגשת! הגדולים ילמדו על הזרעה מלאכותית, נערוך "משתה" של שוקו וחמאה, נבקר ברובוט החדש החולב לבד את הפרות, נקיים פעילות בנושא החיטה מהקציר ועד לפיתה! שעת סיפור עם המספר פלג לב-ארי והכרות עם חגי האסיף ברחבי העולם מלווה בסיפור החג.
  לפרטים: 04-9832437, 052-3275682| www.shvilparot.co.il
  פסטיבל הקולעים המסורתי בחוות דרך התבלינים
  שבת-ראשון, 26-27.5, מ-10:00, בית לחם הגלילית
  פסטיבל הקולעים ה-6 עם מיטב קולעי הסלים, סדנאות אומן ופעילויות לכל המשפחה.
  בתכנית:
  • תערוכת כלים חקלאיים: מהטרקטור העתיק לקומביין המודרני בלב שדות החווה.
  • סיורים מודרכים והסבר על סודות הקליעה כולל: תצוגה מרהיבה של סלים קלועים מסוגים שונים.
  • סדנאות אומן לקליעת סלים לכל המשפחה.
  • קורס קליעת סלים למבוגרים (4 שעות, בתיאום מראש בלבד).
  • מזוודת הסיפורים עם גבריאל הדר: פעילות משפחתית המשלבת בין תיאטרון, מוזיקה ומשחק.
  • סדנת תיפוף עם יוסף המתופף: פעילות חווייתית ומוסיקלית לכל המשפחה. הפעלה משעשעת ומצחיקה עם כלי הקשה לצד צלילי מנגינה ושירים מקפיצים.
  • סדנאות בישול מתובלות לילדים.
  • סיור לשדות התבלינים עם הסבר על דרכי הגידול והסגולות הרפואיות של הצמחים.
  • פעילות יצירה לילדים במהלך כל היום.
  • פינת טעימות עשירה והדגמות של מנות מיוחדות לחג באדיבות מטבח החווה.
  לפרטים נוספים ושעות הפעילות: חוות דרך התבלינים בית לחם הגלילית 04-9533405
  www.derech-hatavlinim.co.il
  שבת, 26.5
  כנס מקהלות - חגיגת זמר עברי
  שבת, 26.5, 11:00, אולם התרבות האזורי יפעת
  להקת "פינה בעמק" בניהולו המוסיקלי של אורי קריב מארחת את חבורת הזמר" קולות שלובים בעמק" בניהולו המוסיקלי של חיים לוי, חבורת הזמר "שדות" מבית לחם הגלילית בניהולו המוסיקלי של אילון אבירם וחבורת הזמר "פינה בכפר" מכפר תקווה בניהולה המוסיקלי של בתיה אביר.
  שירה בציבור עם: חיים לוי
  מוצ"ש, 26.5
  מה זאת אהבה - מתי כספי וריקי גל
  מוצ"ש, 26.5, 21:00, אמפי נהלל
  מתי כספי וריקי גל שוב על אותה במה עם השירים האהובים שהפכו לפס קול חיינו במופע המיתולוגי – מה זאת אהבה, מלווים בתזמורת בת 23 נגנים. מופע שאסור להחמיץ!
  כרטיסים באולם המופעים יפעת 04-6040575 או 9066* www.eventim.co.il

  תיקון ליל שבועות ביפעת
  מוצ"ש, 26.5, 22:15,חדר האוכל בקיבוץ יפעת
  פתיחה חגיגית לליל מתן תורה.
  "ממדבר מתנה" - מדוע ניתנה תורה בסיני? - שיעורו של פרופ' יאיר זקוביץ.
  קריאה משותפת של מזמור ע"ח בתהילים בהנחיית פרופ' יאיר זקוביץ.
  *יש להביא ספרי תנ"ך
  לפרטים: מרים אהרוני 052-8702613

  ראשון, 27.5
  יריד ירוק בסימן מזון, בריאות וסביבה
  ראשון, 27.5, 14:00-09:00, מרכז לחקלאות וקיימות, כפר הנוער - ויצו נהלל
  סדנאות יצירה, הפעלות לילדים, יריד מוצרים ירוקים ומזון בריא.
  בתכנית :
  10:30- הצגה לכל המשפחה – "להציל את הכדור הגדול" תיאטרון הבובות של אבישג.
  11:30- סדנת בישול בריא בהנחיית יוטקה הרשטיין, מחברת הספר "בישול מלא חיים".
  13:00 הגרלה נושאת פרסים בין המשפחות המשתתפות ביריד.

  פסטיבל הלחם במוזיאון עין דור
  ראשון, 27.5, 16:00-09:30, מוזיאון עין דור
  אנו מזמינים אתכם לעבוד, להזיע, לטעום וליהנות מחוויה משפחתית סביב החיטה והלחם: התנסות בשלבי הכנת הלחם כמו פעם, סיור מודרך הכולל קציר במגל בשדה, דייש בגורן, טחינה באבני ריחיים ואפיית פיתה, סדנת אפייה משפחתית, מגוון הפעלות ומשחקים במוזיאון, סדנאות יצירה ורחבת משחקים, יריד לחם ומאפים מסורתיים של עדות ותרבויות הגליל.
  לפרטים: 04-6770333, www.eindormuseum.co.il, museum1@eindor.org.il
  טקס הבאת הביכורים המרכזי
  ראשון, 27.5, 17:00, קיבוץ עין דור
  "וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים..." חגיגת ביכורים כמיטב המסורת של עמק יזרעאל.
  בתכנית: תצוגת ענפי המשק השונים, "מחריש ועד קציר" – הדגמה בשדה פתוח, טקס הבאת הביכורים, רונדו טרקטורים וטרקטורונים, רונדו סוסים, להקת מחול וזמר.
  "יש לי חג - רגע לפני 50"- מחווה לשירים היפים של הגשש החיוור
  ראשון, 27.5, 21:00,אמפי נהלל
  רגע לפני 50 שנים להופעות הראשונות של הגשש החיוור, מיטב אמני ישראל ישירו את השירים היפים של שלישיית הגשש החיוור. בערב יועלו שירי הלהקה שנכתבו על ידי מיטב פזמונאי ומשוררי ישראל, והוא יכלול שיתופי פעולה מיוחדים בין שחקנים לזמרים, ביצועים ועיבודים ייחודיים שנוצרו במיוחד לערב זה.
  בהשתתפות (לפי סדר הא-ב): אבי דור, אורי בנאי, אורי גוטליב, בעז בנאי, דורי בן זאב, דרור קרן, הדר שחף מעיין, חמי רודנר, חני נחמיאס, ירמי קפלן, לירון לב, מוטי דיכנה, עירית ענבי, פיטר רוט ושי אביבי.
  נגנים: פסנתר וקלידים- עוזי אסנר, פסנתר וקלידים- חיים אסנר, תופים: איתן איצקוביץ, גיטרות: עמוס עבר הדני, כלי נשיפה: נח רוזנצוויג.
  מפיק: שוקי שצוב, מפיקים ומנהלים מוסיקליים: עוזי וחיים אסנר, בימוי: אבי דור, הפקה בפועל: רותם בן חמו.
  להזמנת כרטיסים: 04-6040575

  dding="0" align="center" class="footer">
  o.il/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98" target="_blank" >שיווק באינטרנט ע"י בוייה | בניית אתר אינטרנט


  אטרקציות בצפוןלינה כפריתטיולי אופניים בצפוןכפרי נופשאירוח כפרי בצפון סדנת התיירניםתו האיכות לצימרים בישראל מפת אתרבניית אתריםאטרקציות לילדים בצפוןאירועים בצפוןצימרים פנוייםבתי מלון בצפוןצימרים בצפוןצימרים מומלצים בצפון
   
  סגור חלון